Skip to content

Cennik

Wysokości opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzach komunalnych w Słupsku

Podane ceny są cenami brutto. Do ustalonych opłat cmentarnych doliczany jest podatek od towarów i usług w wysokości 8 % (VAT). Cennik obowiązuje od 28 kwietnia 2015 roku.


Cmentarz przy ul. Zachodniej

 

Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny zwykły

464,00 zł

Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny zwykły w związku z pochówkiem na miejscu zarezerwowanym - stawka opłaty za każdy rok do 20 lat od pochowania, nieopłacony w ramach rezerwacji miejsca

23,20 zł 

Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny głębionowy

1170,00 zł 

Opłata za miejsce grzebalne pod grób murowany:

 

 - z jedną komorą

1369,00 zł 

 - z dwiema komorami (poziom)

 2 535,00 zł 

 - z dwiema komorami (pion)

 2 460,00 zł 

Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego na grób murowany lub istniejącego miejsca grzebalnego zarezerwowanego na grób murowany:

 

 - z jedną komorą

 1 051,00 zł 

 - z dwiema komorami (poziom)

1 899,00 zł 

 - z dwiema komorami (pion)

 2 142,00 zł 

Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny urnowy

 234,00 zł 

Opłata za miejsce grzebalne w związku z dochowaniem urny do istniejącego grobu ziemnego

313,00 zł 

Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny dziecięcy

127,00 zł 

Opłata za miejsce grzebalne pod grób murowany: dziecięcy lub urnowy

646,00 zł 

Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego dziecięcego na grób murowany:

 

 - dziecięcy

 519,00 zł 

 - urnowy

 528,00 zł 

Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego urnowego na grób murowany urnowy

528, zł 

Opłata za zarezerwowanie na 20 lat miejsca grzebalnego pod grób ziemny zwykły

 464,00 zł 

Opłata za przedłużenie ważności grobu na dalsze 20 lat:

 

 - grób ziemny

 188,00 zł 

 - grób ziemny dziecięcy lub urnowy

 63,00 zł 

Opłata za nadzór nad prawidłowym postawieniem nagrobka

80,00 zł 

Opłata za wjazd na teren cmentarza samochodem, z wyjątkiem dowozu osób z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności  oraz osób powyżej 75 lat

52,00 zł 

Opłata eksploatacyjna

464,00 zł 

Opłata za nadzór nad ekshumacją

 63,00 zł 

Opłata za wynajęcie kaplicy do jednego pogrzebu

259,00 zł 

Opłata za przechowanie zwłok (za każdą rozpoczętą dobę)

40,00 zł 

Opłata za kremację zwłok

750,00 zł 

Opłata za kremację zwłok dziecka w wieku do 1 roku

260,00 zł 

Opłata za kremację zwłok dziecka w wieku od 1 do 6 lat

380,00 zł 

Opłata za kremację szczątków po ekshumacji

800,00 zł 

Opłata za kremację szczątków po ekshumacji dziecka w wieku do 6 lat

400,00 zł 

Opłata za udział rodziny w ceremonii kremowania zwłok lub szczątków

80,00 zł 

 

 

Cmentarz przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha

 

Opłata za miejsce grzebalne nowe lub miejsce grzebalne odzyskane do ponownego pochowania pod grób ziemny zwykły

1042,00 zł 

Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny zwykły w związku z pochówkiem na miejscu zarezerwowanym - stawka opłaty za każdy rok do 20 lat od pochowania, nieopłacony w ramach rezerwacji miejsca

30,90 zł 

Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny zwykły w związku z dochowaniem do istniejącego grobu ziemnego

618,00 zł 

Opłata za miejsce grzebalne nowe lub miejsce grzebalne odzyskane do ponownego pochowania - grób ziemny dziecięcy lub urnowy

469,00 zł 

Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny głębinowy w związku z dochowaniem do istniejącego grobu ziemnego lub pochówkiem na miejscu zarezerwowanym

1560,00 zł 

Opłata za miejsce grzebalne nowe lub miejsce grzebalne odzyskane do ponownego pochowania pod grób ziemny głębionowy

1 984,00 zł

Opłata za miejsce grzebalne pod grób murowany:

  

 - z jedną komorą

1826,00 zł 

 - z dwiema komorami (poziom)

3 380,00 zł 

 - z dwiema komorami (pion)

3 280,00 zł 

Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego na grób murowany lub miejsca grzebalnego zarezerwowanego na grób murowany:

 

 - z jedną komorą

1 402,00 zł 

 - z dwiema komorami (poziom)

2 532,00 zł 

 - z dwiema komorami (pion)

2 856,00 zł 

Opłata za miejsce grzebalne pod grób murowany: dziecięcy lub urnowy

861,00 zł 

Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego dziecięcego na grób murowany:

 

 - dziecięcy

519,00 zł 

 - urnowy

704,00 zł 

Opłata za zamianę istniejącego grobu ziemnego urnowego na grób murowany urnowy

704,00 zł 

Opłata za udostępnienie miejsca w kolumbarium - niszy do składania urn

5616,00 zł 

Opłata za miejsce grzebalne w związku z dochowaniem urny do istniejącego grobu ziemnego

417,00 zł 

Opłata za miejsce grzebalne pod grób ziemny dziecięcy w związku z dochowaniem do istniejącego grobu ziemnego dziecięcego

127,00 zł 

Opłata za zarezerwowanie na 20 lat miejsca grzebalnego pod grób ziemny zwykły

618,00 zł 

Opłata za przedłużenie ważności grobu na dalsze 20 lat:

 

 - grób ziemny

188,00 zł 

 - grób ziemny dziecięcy lub urnowy

63,00 zł 

Opłata za nadzór na prawidłowym postawieniem nagrobka

80,00 zł 

Opłata za wjazd na teren cmentarza samochodem, z wyjątkiem dowozu osób z orzeczonym umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności  oraz osób powyżej 75 lat

  52,00 zł 

Opłata eksploatacyjna

618,00 zł 

Opłata za wynajęcie kaplicy do jednego pogrzebu

259,00 zł 

Opłata za przechowanie zwłok (za każdą rozpoczętą dobę)

40,00 zł 

Opłata za nadzór nad ekshumacją

63,00 zł 

 

 

Opłata za miejce na murze pamięci pod umieszczenie tabliczki

71,00 zł 

 

Zarządzenie w sprawie cen grobów murowanych  pobierz (57kb)

Zarządzenie w sprawie opłat cmentarnych  pobierz (57kb)